• 213-2072300-2

Ανακοινώσεις


Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφ. Γραμμής 728: Αχαρναί-Αγ.Πέτρος-Αγ.Ιωάννης-Πλάτωνας στο Δήμο Αχαρνών


Το τμήμα Μελετών Εφαρμογής & Λειτουργίας Δικτύου της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακού Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακής & Εμπορικής Λειτουργίας του ΟΑΣΑ, αποβλέποντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αποφασίζει τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 728 από τις 20:00 καθημερινά και έως τη λήξη της βάρδιας.


Μάθετε περισσότερα

Διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/12/2021, ημέρα Τετάρτη   ·         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.


Μάθετε περισσότερα

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου


Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι με απόφαση του προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ορίζεται νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 17ου Δημοτικού Αχαρνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επί της οδού Φιλαδελφείας 87 & Αθανασίου Μπόσδα, τη Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 09:30 πμ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2132072509, 434. 


Μάθετε περισσότερα

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ:6ΤΑ24653Π4-42Ω) πρόκειται να προσλάβει τετρακόσια εξήντα εννέα (469) άτομα ανά την επικράτεια, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της


Μάθετε περισσότερα

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά πρόκειται να προσλάβει εξήντα (60) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2022), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής: ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1


Μάθετε περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το ΕΚΠΑ


Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την προκήρυξη ΣΟΧ1/2021 ΑΔΑ:6ΤΜΞ46Ψ22Ν-ΖΕΣ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκατόν δέκα (110) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας.    


Μάθετε περισσότερα

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ