• 213-2072300-2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, πολιτικών ισότητας των φύλων,  για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου μας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και σχετικών δράσεων, έχουν ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών μεριμνούν για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες  τόσο της κοινωνικής  όσο και της  οικονομικής κρίσης, βοηθώντας τους στην ομαλή επανένταξη και επανασύνδεση με το κοινωνικό σύνολο.

Στη  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεται το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά, μια διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με σκοπό  την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ