• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 09/06/2023
π.χ., 09/06/2023
π.χ., 09/06/2023
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
1 6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 31/05/2022 6Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «Διατύπωση γνώμης σχετικά με τοποθετήσεις κάδων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την τοποθέτηση κάδων» PDF icon 6η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
2 44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11/05/2022 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης ως μέρους της μελέτης για την: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» που αφορά στο τμήμα Λ. Πάρνηθος – Αγ. Τριάδος (εντός Σχεδίου) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης ως μέρους της μελέτης για την: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» που αφορά στο τμήμα Λ. Πάρνηθος – Αγ. Τριάδος (εντός Σχεδίου) PDF icon 44. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ _ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (ΨΧ4ΕΩΨ8-Β1Υ).pdf, PDF icon Τεχνική_έκθεση.pdf, PDF icon ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_1_2.pdf, PDF icon ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_1_3.pdf, PDF icon ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_1_4.pdf
3 43 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11/05/2022 Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης PDF icon 43. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (90Μ2ΩΨ8-ΗΞ3).pdf
4 42 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την επέκταση της ζώνης Δ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Αριθ.366/04, ΦΕΚ 13/Δ/2004 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-283 Δ/04 : Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής). Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την επέκταση της ζώνης Δ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Αριθ.366/04, ΦΕΚ 13/Δ/2004 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-283 Δ/04 : Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής). PDF icon 42. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ (ΨΓΟΞΩΨ8-ΔΘΥ).pdf
5 41 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 «Αναγκαιότητα ανέγερσης 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών στο Δήμο Αχαρνών» «Αναγκαιότητα ανέγερσης 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών στο Δήμο Αχαρνών» PDF icon 41. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 21ΝΗΠ. (6Σ4ΠΩΨ8-ΗΝ0).pdf
6 40 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 Παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση βοηθητικού οικισμού αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (Παυλίδης Γεώργιος) Παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση βοηθητικού οικισμού αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (Παυλίδης Γεώργιος) PDF icon 40. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (9ΧΠ9ΩΨ8-ΩΚ5).pdf
7 39 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 Παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση κάδου οικοδομικών απορριμμάτων. (Δεληγιαννόπουλος Διονύσιος) Παραχώρηση προσωρινής μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τοποθέτηση κάδου οικοδομικών απορριμμάτων. (Δεληγιαννόπουλος Διονύσιος) PDF icon 39. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΩΝ6ΕΩΨ8-81Κ).pdf
8 38 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 «Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ300-300A της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση «Ζ & Η Μπασαγιάννης Α.Ε.Ε.») «Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ300-300A της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση «Ζ & Η Μπασαγιάννης Α.Ε.Ε.») PDF icon 38. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤ 300 - 3000Α ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ (ΩΝΓΝΩΨ8-2ΡΛ).pdf
9 37 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντώνιου από την θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί της Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 8553/ Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντώνιου από την θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί της Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 8553/01-02-22 αίτηση του καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές. PDF icon 37. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ (6Χ1ΩΩΨ8-ΞΧΝ).pdf
10 36 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/04/2022 Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων Έγκριση ή μη αιτημάτων σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων PDF icon 36. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ2.2022 ΟΕ (6Υ60ΩΨ8-ΦΗΔ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ