• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
51 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 09/02/2022 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 3/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ PDF icon 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ 64Ρ0ΩΨ8-Ο7Ν.pdf
52 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 09/02/2022 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΦΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ PDF icon 1Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ ΩΣΞΕΩΨ8-ΥΟ2.pdf
53 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24/01/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/05- 01-2022 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6512 ΩΑΣΒΩΨ8-Γ1Η.pdf
54 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24/01/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ «Διατύπωση γνώμης σχετικά με μετακινήσεις, αφαιρέσεις, προσθήκες ή τοποθετήσεις κάδων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτημάτων των πολιτών στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4/2021 πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων» PDF icon Ψ6ΛΝΩΨ8-87Κ 6521.pdf
55 94 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. PDF icon 94. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡ 21ου ΝΗΠ (6ΕΘ7ΩΨ8-750).pdf
56 93 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. PDF icon 93. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡ 17ου ΝΗΠ (ΨΟΟ2ΩΨ8-0ΟΟ).pdf
57 92 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. PDF icon 92. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡ 3ου ΝΗΠ (9ΚΦΟΩΨ8-ΜΥ7).pdf
58 91 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21ου Νηπιαγωγείου Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 21ου Νηπιαγωγείου PDF icon 91. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡ 21ου ΝΗΠ (9ΠΗΑΩΨ8-Κ3Σ).pdf
59 90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 17ου Νηπιαγωγείου PDF icon 90. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡ 17ου ΝΗΠ (606ΩΩΨ8-Ψ16).pdf
60 89 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3ου Νηπιαγωγείου Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής προς μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα του 3ου Νηπιαγωγείου PDF icon 89. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡ 3ου ΝΗΠ (681ΓΩΨ8-ΛΑΕ).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ