• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3 ΑΠΟΦΑΣΗ 411/2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
4 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
5 ΑΠΟΦΑΣΗ 439_7-6-2022ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
6 ΑΠΟΦΑΣΗ 47654_25-05-2022 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΚΠ. ΣΥΛ. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
7 ΑΠΟΦΑΣΗ 47644_24-05-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (COVID-19) PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
8 ΑΠΟΦΑΣΗ 284_20-04-2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9 ΑΠΟΦΑΣΗ 235_18-04-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
10 ΑΠΟΦΑΣΗ 176_05-04-2022 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ PORTAL PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ