• 213-2072300-2

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
213 2072 450

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
213 2072 451

Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
213 2072 527 - 523

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης - Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
210 2463 171

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων
213 2072 399

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
213 2072 460 - 461

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων
213 2072 515

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
210 2435 665     

Δημοτική Αστυνομία     
213 2072 472 (8:00 - 14:00)
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 2ος όροφος
     
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
213 2072 338

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
213 2072 316

Τμήμα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων - Διεθνών Σχέσεων
213 2072 517

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
213 2072 390

Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων
210 2445 457

Τμήμα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
210 2445 454     
 
Διεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
213 2072 441

Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης
213 2072 335, 213 2072 336, 213 2072 334, 213 2072 333, 213 2072 332, 213 2072 331, 213 2072 330

Γραφείο Ληξιαρχείου Δ. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ

213 2072 318, 213 2072 546

Γραφείο Ληξιαρχείου Δ. Ε. Θρακομακεδόνων

2132140314

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
213 2072 371

Τµήµα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
213 2072 324

Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
213 2072 391

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
213 2140 300

Τµήµα Υποστήριξης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
213 2072 449

Διεύθυνση ΚΕΠ
2132060200
     
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
213 2072 351

Τµήµα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
213 2072 363

Τµήµα Εξόδων
213 2072 422

Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής Λογιστικής    
213 2072 363

Τµήµα Εσόδων
213 2072 350

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων
213 2072 361

Τµήµα Ταμειακής Υπηρεσίας
213 2072 342

Τµήµα Προμηθειών
213 2072 469

Τµήµα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού - Αποθήκης
213 2072 507     
 
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών
213 2072 476
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα - 1367387 & Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών)
(Βάσει τη απόφασης 284/2017 του Δημάρχου Αχαρνών η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ΔΕΝ θα λειτουργεί για το κοινό κάθε Πέμπτη λόγω επιτακτικών και επειγουσών αναγκών)

Τµήµα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
213 2072 503

Τµήµα Πολεοδομικών Εφαρμογών
213 2072 412

Τµήµα Αυθαίρετης Δόμησης και Ελέγχου Επικίνδυνων - Ετοιμόρροπων Κατασκευών
213 2072 512 & 213 2072 500     
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλ. Εξυπηρέτησης Πολιτών
213 2072 478 & 213 2072 440

Διευθυντής
213 2072 445

Τμήμα Επίβλεψης Έργων
213 2072 481

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία
213 2072 447

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό
213 2072 444

Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων
213 2072 442

Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης
213 2072 443

Τμήμα Επίβλεψης Μελετών
213 2072 436

Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής
213 2072 446

Τμήμα Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων    
213 2072 305     
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
213 2072 542

Τµήµα Περιβάλλοντος
213 2072 304

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού
213 2140 306

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)
213 2072 303

Τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
213 2072 540
 
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
213 2072 388

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού
213 2140 307

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)
210 2404 429

Τµήµα  Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκοµιδής Ανακυκλώσιµων Υλικών
213 2072 423

Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
213 2072 471
    
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
213 2123 123

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
213 2123 128

Τµήµα Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής  Προστασίας
213 2123 127

Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της Δηµόσιας Υγείας
213 2123 106     
 
Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
213 2072 426

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης
213 2072431 – 501

Τµήµα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς
213 2072 326

Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας
210 2322 878

Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
2102476213-library@acharnes.gr

Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
213 2072 501     
 
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
213 2072 441

Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
213 2072 382 – 213 2072 384

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης
213 2072 385

Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
213 2072 389

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Κεντρικό mail επικοινωνίας Δημοτολογίου: dimotologio@acharnes.gr
Φανή Κορδατζή 2132072-330 fkordatzi@acharnes.gr
Βασιλική Ασκαρίδη 2132072-331 vaskaridi@acharnes.gr
Νεκταρία Πέτσα 2132072-333 npetsa@acharnes.gr
Παρθένα Παπαδοπούλου 2132072-336 ppapadopoulou@acharnes.gr
Έλένη Μαργέτη 2132072-332 emargeti@acharnes.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ

Ληξιαρχείο Δ. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ
e-mail επικοινωνίας Ληξιαρχείου Δ. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ: lixiarxio@acharnes.gr

Μαρία Παγκάλου 2132072-318 mpagkalou@acharnes.gr

Ληξιαρχείο Δ. Ε. Θρακομακεδόνων

Κωνσταντίνος Λιναρδάκης 2132140314 klinardakis@acharnes.gr

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ