• 213-2072300-2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Νο Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.50370/15-5-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2023) PDF icon ada_psthxzops8-e0n.pdf
2 Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 50370/15-05-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) μηνών,συνολικά πενήντα (50) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ , Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 15/05/2023 έως Παρασκευή 19/05/2023.
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ της εν λόγω ανακοίνωσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στον διαδικτυακό μας τόπο, από 22/03/2023 έως 31/03/2023. PDF icon ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, PDF icon ΘΕΣΗ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, PDF icon ΘΕΣΗ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση - ΣΟΧ 1/2023 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/02/2023 έως 23/02/2023 (10 ημερολογιακές μέρες). Παράλληλα επισυνάπτονται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ. PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ , PDF icon Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 14/02/2023 έως 23/02/2023.
5 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020. PDF icon d_aharnon_soh2_22_2_ps1roops8-if5.pdf, PDF icon parartima_anakoinoseon_soh_domes_parohis_vasikon_agathon_kentra_koinotitas_domes_astegon7446.pdf, PDF icon entypo_aitisis_soh_12_-_domes_parohis_vasikon_agathon_-kentra_koinotitas_-domes_astegon.pdf Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 05/12/2022 έως 16/12/2022.
6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2022 - ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Ανάρτηση πίνακα συμμετεχόντων και πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας για τη θέση 100 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ της με αρ. πρωτ: 32131/06-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022. PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
7 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του Πίνακα Συμμετεχόντων (ορθή επανάληψη), του Τελικού Πίνακα Διοριστέων και του Τελικού Πίνακα Απορριπτέων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 74820-29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. PDF icon telikos_pinakas_epityhonton_01092022-_psttthops8-th76.pdf, PDF icon anartiteos_telikos_pinakas_aporripteon_9md3ops8-392.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton_6mfhops8-i35.pdf
8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023 Ανάρτηση του υπ΄αρ. πρωτ. 82026/26-8-2022 Πίνακα Συμμετεχόντων της υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών που αφορά στη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023, του υπ΄αρ. πρωτ. 81966/26-8-2022 Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Επιτυχόντων και του υπ΄αρ. πρωτ. 81983/26-8-2022 Πίνακα Απορριπτέων. PDF icon anartiteos_prosorinos_pinakas_katataxis_kai_vathmologias_epityhonton.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_aporripteon.pdf, PDF icon anartiteos_pinakas_symmetehonton.pdf Η άσκηση αντίρρησης ατελώς επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acharnes.gr
9 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Αττική 2014-2020 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 (ΑΔΑ 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ), PDF icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, PDF icon ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
10 Ανακοίνωση υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Οι αιτήσεις ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 2/8/2022 έως και 16/8/2022. PDF icon aitisi-ypeythyni_dilosi.pdf, PDF icon anakoinosi_gia_tin_proslipsi_prosopikoy_se_ypiresies_katharismoy_sholikon_monadon.pdf, PDF icon parartima.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ