• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
1 24-04-2024 13:16:35 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΤΑ (750)ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024. ο Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΑΔΑ:Ψ8ΜΘ4653ΠΓ-86Ζ πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου συνολικά επτακοσίων (750 ) ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 και για χρονικό διάστημα μέχρι 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30/11/2024 ως εξής: Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής ) ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Θερμοκηπίων Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) από την ημερομηνία της σύμβασης και όχι πέραν της 30-11- 24. Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ ( παγιδοθέτες ,αρχιεργάτες, ψεκαστές παρασκευαστές, δειγματολήπτες ,μεταφορείς εργάτες αποθήκης κ.λ.π). PDF icon proslipsi_prosopikoy_agrotikis_anaptyxis_trofimon_750_atomon.pdf
2 19-04-2024 13:44:47 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024 ( ΑΔΑ:93Γ646ΝΛ4-Γ11),πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) άτομα για την κάλυψη αναγκών του για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι ειδικότητες είναι οι παρακάτω : ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – 66 άτομα ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων - 4 άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων - 5 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_ethniko_arhaiologiko_moyseio_75_atoma.pdf
3 04-04-2024 11:15:43 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. <<ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ>>ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. << ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ >> με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9PΣ6ΩΕΚ-ΙΕΣ) Πρόκειται να προσλάβει τριάντα πέντε (35) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα του ως εξής: ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ , δύο (2) άτομα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ , ένα (1) άτομο ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , δύο (2) άτομα ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ένα (1) άτομο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ,δεκατρία (13) άτομα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , δεκατρία (13) άτομα ΥΕ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , 3 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimos_kallitheas_aa.pdf
4 27-03-2024 11:18:41 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από τον ΟΔΑΠ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9Ψ3Π46ΜΖ4- ΛΗΜ) πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού εκατό τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Οι ειδικότητες πού θα προσληφθούν είναι οι παρακάτω: ΠΕ Καλών Τεχνών (Γλυπτών) , 4 άτομα ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων), 6 άτομα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 2 άτομα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 5 άτομα ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 8 άτομα ΔΕ Πωλήσεων, 331 άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , 4 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_apo_ton_odap.360_atomon_aa.pdf
5 05-01-2024 09:21:32 Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας με το Φ.Ε.Κ Α.Σ.Ε.Π. 55/29.12.2023 προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021), δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως κατωτέρω. Α΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) , εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ), Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6597ab5ecb4d507198b557c8 στις 05/01/24 09:12 2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ),. ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. Β΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εβδομήντα εννιά (79) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, PDF icon prokiryxi_ypoyrgeioy_ygeias_775_theseis_aa.pdf
6 27-12-2023 11:38:47 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Νέας Σμύρνης Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 4/2023 πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία ,έδρα , ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8)μηνών. ΔΕ Οδηγών δυο ( 2) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Οδηγών τρία ( 3) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων σαράντα (40) άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_neas_smyrnis_46_atomon_aa.pdf
7 21-12-2023 11:19:34 Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Π.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2024 ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 53/13-12-23,προκηρύσσει διαγωνισμό για τη πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα εξακοσίων πενήντα (650) ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού επταετούς (7ετους) θητείας, στο Πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Π.Δ.Ε.). ως κατωτέρω: Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό – 620 θέσεις Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι–Δασοπόνοι) 30 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoypyrosveston_dasikon_epiheiriseon_aa.pdf
8 15-12-2023 09:04:05 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Δημοτικό βρεφοκομείο Αθηνών με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα οκτώ (58) άτομα για την υλοποίηση της δράσης << Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για ένταξη τους στην Προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024>>,στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΤΕ Νοσηλευτικής ,2 άτομα ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 10 άτομα ΔΕ βοηθών Βρεφονηπιοκόμων , 6 άτομα ΔΕ Μαγείρων , 2 άτομα ΔΕ Οδηγών , 2 άτομα ΥΕ Τραπεζοκόμων , 10 άτομα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, 16 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_dimotiko_vrekomeio_athinon-1.pdf
9 15-11-2023 10:01:36 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Πειραιά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 (ΑΔΑ:ΨΗΠΔΩΞΥ-77Χ) πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (25) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα , για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. ως εξής. ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Έργου, 3 άτομα ΔΕ Οδηγών, 4 άτομα ΔΕ Ηλεκτρολόγων , 6 άτομα ΔΕ Χειριστών Κομπρεσέρ , 1 άτομο ΔΕ Ψυκτικών, 2 άτομα ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 2 άτομα ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών ,7 άτομα PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimos_peiraias.pdf
10 24-10-2023 13:24:18 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,(ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023-ΑΔΑ:6ΥΒ146ΜΤΛΒ-ΑΙΘ),που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα του εξής, ανά, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΔΕ Μαγείρων - 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 1 θέση PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sholi_axiomatikon_ellinikis_astynomias_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ