• 213-2072300-2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και πολίτες, παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης για προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ενισχύοντας  την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση μέσω ψηφιακής πληροφόρησης, δικτύωσης, παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το Γραφείο Απασχόλησης εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας. Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην διαμόρφωση της στρατηγικής, την ενίσχυση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας μέσω του Μητρώου Τοπικών Επαγγελματιών αλλά και  ειδικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η χάραξη στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη στο Δήμο Αχαρνών, η προώθηση  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό την στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στον Δήμο Αχαρνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων και κανόνες επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ανακοίνωση Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για πρόσληψη τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση Δήμου Πειραιά για πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

 

 

Νο ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τίτλος Περιγραφή Επισυναπτόμενο Αρχείο Παρατηρήσεις
71 11-10-2022 11:06:39 Πρόσληψη 2.260 ατόμων σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ. Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ. PDF icon anakoinosi_dypa_oktamina_ypoyrgeio_metanasteysis_aa.pdf
72 11-10-2022 11:04:10 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:650ΓΩ62-Χ7Η) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων , στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ως εξής: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Υδραυλικών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. PDF icon anakoinosi_agioi_anargyroi_soh_aa.pdf
73 23-09-2022 14:36:05 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την ΑΔΑ:Ω3ΒΙ4653Π4-ΦΜ9 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για τη διευθέτηση του ρέματος Αγ.Γεωργίου Ανατολικής Αττικής PDF icon prokiryxi_eforeias_arhaiotiton_markopoylo_attikis_aa.pdf
74 23-09-2022 14:08:39 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632d83fb70128e28a8dfe8f9 στις 23/09/22 14:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Τηλ.: (+30) 213 2072385 Fax: (+30) 210 2415386 e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com Προς: Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Αποδέκτες προς Ενέργεια: 1) Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 1) κ. Δήμαρχο Αχαρνών 2) κ . Αραμπαντζή Ευάγγελο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης ΘΕΜΑ:. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΚΑΝΑ. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με την ΑΔΑ: 6ΛΕ34690ΩΡ-ΠΗΖ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς Παθολόγους, Ιατρούς Ψυχιάτρους ή και με Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας και Νοσηλευτές με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ως ακολούθως: Αττική  Γενικός Ιατρός ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ: Θέσεις (2)  Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: Θέσεις (5)  Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: θέσεις (2) PDF icon prosklisi_endiaferontos_okana_aa.pdf
75 21-09-2022 14:29:28 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας με την προκήρυξη 7Κ/2022 (Φ.Ε.Κ Α.Σ.Ε.Π. 60/31.08.2022) προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας ως εξής: Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. PDF icon anakoinosi_ypoyrgeioy_ygeias_3720_aa.pdf
76 15-09-2022 12:36:06 Πρόσληψη προσωπικού στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας με την ανακοίνωση 1/2022 (ΑΔΑ:67ΑΗΟΛ04-990), πρόκειται να προσλάβει συνολικά δεκαεννιά (19) καθηγητές μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του ωδείου του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας PDF icon anakoinosi_opan_gia_proslipsikathigiton_moysikis_aa.pdf
77 07-09-2022 12:09:31 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Πειραιά Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Παλλήνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΘΧΩΞΥ-Α2Φ), πρόκειται να προσλάβει συνολικά τριάντα δυο (32) άτομα με σχέση εργασίας για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών και όχι πέραν της 31/07/2023, ως εξής: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, δεκαεννέα (19) άτομα ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, έξι (6) άτομα ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ, τρία (3) άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΣΤΡΙΩΝ, τέσσερα (4) άτομα PDF icon anakoinosi_dimos_peiraia_gia_proslipsi_prosopikoy_soh_aa.pdf
78 07-09-2022 12:08:19 Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ΣΟΧ από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αμαρουσίου Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Αμαρουσίου με την προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1587/06-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΘΛ465ΤΒΞ-12Ν), πρόκειται να προσλάβει συνολικά δέκα (10) άτομα για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες PDF icon anakoinosi_dimotiki_epiheirisi_amaroysioy_proslipsi_oromisthion_kathigiton_aa.pdf
79 06-09-2022 11:36:08 Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Δήμο Παλλήνης σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Παλλήνης με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ: 61Ι8ΩΞΚ-ΤΒΤ), πρόκειται να προσλάβει συνολικά σαράντα τρία (43) άτομα με σχέση εργασίας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της Περιφερειακή Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως εξής: ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB), δυο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών Γ’ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, οκτώ (8) άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, είκοσι εννέα (29) άτομα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, δυο (2) άτομα ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικοί), δυο (2) άτομα PDF icon anakoinosi_dimos_pallinis_gia_proslipsi_prosopikoy_soh_aa.pdf
80 06-09-2022 11:35:00 Πλήρωση 755 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (Οπλιτών και Εφέδρων) Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ), με την ΑΔΑ:ΩΝΤΟ6-ΘΩΠ, προκηρύσσει την πλήρωση 755 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (Οπλιτών και Εφέδρων),για βραχεία περίοδο 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 3 ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις, όπως στο Παράρτημα «Α». Δύνανται να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν ως ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων ή Ειδικών Δυνάμεων, όσοι Οπλίτες ή Έφεδροι πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων «Β» και «Δ»,αντίστοιχα PDF icon plirosi_755_theseon_ova_sto_strato_xiras_aa.pdf Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ), με την ΑΔΑ:ΩΝΤΟ6-ΘΩΠ, προκηρύσσει την πλήρωση 755 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (Οπλιτών και Εφέδρων),για βραχεία περίοδο 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 3 ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις, όπως στο Παράρτημα «Α». Δύνανται να ανακαταταγούν ή επανακαταταγούν ως ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων ή Ειδικών Δυνάμεων, όσοι Οπλίτες ή Έφεδροι πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των Παραρτημάτων «Β» και «Δ»,αντίστοιχα

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ