• 213-2072300-2

Προκήρυξη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με την ΑΔΑ : ΩΝ6Ω4653Π4-Δ3Ρ, επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 «Δαπάνες αρχαιολογίας» (είδος υποέργου: αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες),του ενταγμένου στο Ε.Π.«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» έργου με τίτλο «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας» Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω κα για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η/Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon prokiryxi_eforeias_arhaiotiton_gia_proslipseis_soh_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ