• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
π.χ., 18/06/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
61 88 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στo KX/KΦ 2872 της Π.Ε. M. ΣΧΟΙΝΑ Α΄ σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Ρόκα & Παναγιωτοπούλου) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στo KX/KΦ 2872 της Π.Ε. M. ΣΧΟΙΝΑ Α΄ σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Ρόκα & Παναγιωτοπούλου) PDF icon 88. ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΟΤ 2872 Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α (91ΒΙΩΨ8-Χ7Ε).pdf
62 87 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» PDF icon 87. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ (6ΣΡΝΩΨ8-ΡΟΕ).pdf, PDF icon 87. συνημμενα σχεδια ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ...1.pdf, PDF icon 87. συνημμενα σχεδια ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ ...2.pdf
63 86 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ» Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ» PDF icon 86. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ (66ΩΖΩΨ8-ΓΥΘ).pdf, PDF icon 86. συνημμενα σχεδια ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ.pdf
64 85 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ PDF icon 85. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (91Ρ5ΩΨ8-ΓΕΨ).pdf
65 84 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΤΟΝΗ ΕΛΕΝΗ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΤΟΝΗ ΕΛΕΝΗ PDF icon 84. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΜΕΑ - ΤΟΝΗ (ΨΝ6ΥΩΨ8-9Ο8).pdf
66 83 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (= Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (=22,07 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.) PDF icon 83. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΑΘΕΑ Β ΖΕΠ (Ω5ΡΣΩΨ8-ΒΓ8).pdf
67 82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της Τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα. PDF icon 82. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΡ. 1.2021 ΘΡΑΚΟΜ (670ΔΩΨ8-ΖΛΙ).pdf
68 81 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/10/2021 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα PDF icon 81. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΡ. 8.2021 (ΨΨΥΚΩΨ8-ΖΒΤ).pdf
69 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 06/10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ 11_2021 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021 πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα" PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-1.pdf
70 80 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01/10/2021 Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άρση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ334Β-334Γ της Π.Ε. Λυκότρυπα σύμφωνα με το Ν.4759/2020 , ΑΡΘΡΟ 88 (υπόθεση Δανιηλίδης & Φερεντίνου) PDF icon 80. ΑΡΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ ΟΤ 334Β - 334Γ - ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ + ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (Ρ0ΩΥΩΨ8-4Ρ5).pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ