• 213-2072300-2

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (=

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου & Καράμπελα Αναστασίου με Κ.Α. 301776 στο Ο.Τ. Γ72 της Π.Ε. Λαθέα Β (ΖΕΠ) του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.568,49 € (=22,07 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

83
Ημ/νία

27/10/2021

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ