• 213-2072300-2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

π.χ., 24/06/2024
π.χ., 24/06/2024
π.χ., 24/06/2024
Νο Αριθμός Απόφασης Συλλογικό Όργανο Ημ/νία Τίτλος Περιγραφή Παρατηρήσεις Αρχείο
31 18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων PDF icon 18. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΑΚ.ΝΩΝ (ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ).pdf
32 17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ PDF icon 17. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ (91ΑΛΩΨ8-ΒΣΨ).pdf
33 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α PDF icon 16. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΚΕΑ (ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9).pdf
34 15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση χορήγησης απαλλαγής άδειας απότμησης πεζοδρομίου της Επιχείρησης : «ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ» Έγκριση χορήγησης απαλλαγής άδειας απότμησης πεζοδρομίου της Επιχείρησης : «ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ» PDF icon 15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ (Ψ33ΜΩΨ8-Ψ3Σ).pdf
35 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « Π. & Α. ΠΕΠΠΑΣ Ο.Ε. » Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « Π. & Α. ΠΕΠΠΑΣ Ο.Ε. » PDF icon 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΠΠΑΣ ΟΕ (6Ο64ΩΨ8-Ζ4Φ).pdf
36 13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΜΠΑΛΙΛΙ ΛΕΥΤΕΡΗΣ » Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΜΠΑΛΙΛΙ ΛΕΥΤΕΡΗΣ » PDF icon 13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΜΠΑΛΙΛΙ (6ΠΜΣΩΨ8-ΞΝΝ).pdf
37 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/03/2022 Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου « ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » PDF icon 12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΛΑΖΗΣ (ΨΘΨ6ΩΨ8-ΒΓ0).pdf
38 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 17/03/2022 5Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ "Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων." PDF icon 5Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗΙΦΩΨ8-ΤΟΚ.pdf
39 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 17/03/2022 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης συλλογής ομβρίων Υδάτων στη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων καθώς και διευθέτηση των ρεμάτων εντός και πέριξ του οικιστικού ιστού αυτής. PDF icon 4Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΜΕ ΑΔΑ ΡΒΒΞΩΨ8-9ΔΕ.pdf
40 3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 09/03/2022 3η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 1/2021 (περ. 1) πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Τοποθέτηση κάδων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων PDF icon 3Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ Ψ8ΡΘΩΨ8-ΥΞΙ.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ