• 213-2072300-2

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού

Περιγραφή

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Δείτε στα συνοδευτικά αρχεία τις θέσεις, τα κριτήρια βαθμολόγησης και όλα τις απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα επισυνάπτονται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και το «Παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων».

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ