• 213-2072300-2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2021

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει (ΣΟΧ 3/2021) την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά μίας (1) θέσης ΠΕ Φαρμακοποιού  για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών».
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 08/10/2021 (10 ημερολογιακές μέρες). Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δείτε στα συνοδευτικά αρχεία τις θέσεις, τα κριτήρια βαθμολόγησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα επισυνάπτονται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-2021».  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 08/10/2021 (10 ημερολογιακές μέρες).
Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Δείτε στα συνοδευτικά αρχεία τις θέσεις, τα κριτήρια βαθμολόγησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Παράλληλα επισυνάπτονται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-2021».

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ