• 213-2072300-2

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ (

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, συνιδιοκτησίας κ.κ. Χάλαρη Άννας - Χατζηνιά & Χάλαρη Αικατερίνης με Κ.Α. 3816005 στο Ο.Τ. 2717 της Π.Ε. Μ. Σχοίνα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ (=20,00 τ.μ. Χ 200,00€/τ.μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

78
Ημ/νία

01/10/2021

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ