• 213-2072300-2

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησί ας κ.κ. Σαμαρά Δημήτριου, Σαμαρά Ιωάννας & Σαμαρά Ευστράτιου με Κ.Α. 301740 στο Ο.Τ. 50 της Π.Ε. Λαθέα Β του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 960,48 € (=4,64 τ.μ. Χ 207,00 €/τ.μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

8
Ημ/νία

22/02/2022

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ