• 213-2072300-2

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δή

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριώμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Παπαπαναγιώτου Σταύρου, Παπαπαναγιώτου Αγγελικής, Παπαπαναγιώτου Ευδοξίας & Παπαπαναγιώτου Ευανθίας με Κ.Α. 281111 στο Ο.Τ. ΚΧ Γ1527 της Π.Ε. Λαθέα Α του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται στο ποσό των 31.540,59 € (=152,37 τ.μ. Χ 207.00 €/τ.μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

77
Ημ/νία

01/10/2021

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ