• 213-2072300-2

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των

Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης δύο απαλλοτριώμενων ακινήτων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Ντέρα Χρυσούλας & Ντέρα Αικατερίνης με Κ.Α. 153010 & 153011 στο Ο.Τ. 229 (Γ1288) της Π.Ε. Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.519,40€ (=10,70 τ.μ. Χ 142,00€/τ.μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

76
Ημ/νία

01/10/2021

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ