• 213-2072300-2

Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €.

Αποδοχή της συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας του κ. Νικολαίδη Χρήστου του Ιωάννη με Κ.Α. 3960015 στά Ο.Τ. 2938 & 2937 της Π.Ε. “Μ. Σχοίνα Α΄”, που ανέρχεται στο ποσό των 9.757.04 €.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

79
Ημ/νία

01/10/2021

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ