• 213-2072300-2

Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI

Εισήγηση για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας «JP CAR ACCESSORIES O.E.» με εκπρόσωπο τον κ. KOSTA JANI
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

4
Ημ/νία

22/02/2022

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ