• 213-2072300-2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ & ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2020

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ.Μελέτης : 112/2020. Προϋπολογισμός μελέτης: 250.000,00€ με Φ.Π.Α. Αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου που περιλαμβάνει αποκατάσταση τοπικών βυθισμάτων , καθιζήσεων τροχαυλακώσεων , αποσυνθέσεων ασφαλτικού όπου ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της βλάβης θα επιλέγεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε η τοπική αποκατάσταση του λάκκου είτε απόξεση (φρέζα) για μεγαλύτερα τμήματα οδού.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ