• 213-2072300-2

Προκήρυξη Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ

Περιγραφή

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης»,συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες ως εξής: ΠΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ , δυο (2) άτομα ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΔΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, δύο (2) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ –ΤΕΝΙΣ, τρία (3) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ένα (1) άτομο ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ), πέντε (5) άτομα ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ), ένα (1) άτομο

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ