• 213-2072300-2

Προκήρυξη Μειοδοτικής, Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Το κτίριο για τη στέγαση της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πόλης ή όσο το δυνατόν γίνεται εγγύτερα αυτού, έως περίπου 300 μ. από την Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών (Πλατεία Αγίου Βλασίου), είτε στην οδό Δεκελείας, είτε στην οδό Πάρνηθος, δρόμοι με μεγάλη εμπορική κίνηση, προκειμένου να τυγχάνει μεγαλύτερης προσέλευσης του κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και 15-10-2021 Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: 1) Την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Τηλ.: 213 2072 361 και 213 2072367 2) Την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr 3) Την συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας
Προκήρυξη

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ