• 213-2072300-2

Πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων

Περιγραφή

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων πρόκειται να προσλάβει συνολικά δώδεκα (12) άτομα στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου με σύμβαση για το υποέργο 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων μς κωδικό ΟΠΣ 5001891, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με ανανέωση ή παράταση ως τη λήξη του υποέργου.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ