• 213-2072300-2

Συμβιβαστική Αποζημίωση λόγω ρυμοτoμίας γης

Περιγραφή

Παραλαμβάνει τα αιτήματα - με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά- που αφορούν την εξωδικαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (έως 50τ.μ./δικαίωμα), σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Είναι υπεύθυνη η υπηρεσία μας, μόνο για το τεχνικό έλεγχο του φακέλου, κι εν συνεχεία την προώθησή του στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Παρατηρήσεις

Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2072 508 κα. Βασιλειάδου Ελισάβετ evasileiadou@acharnes.gr

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ