• 213-2072300-2

υγειονομικού ενδιαφέροντος , που υπόκειται σε γνωστοποίηση της με αριθμ. 1179729 ( ver .0)/19 10 20 γνωστοποίησης μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντο

Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , που υπόκειται σε γνωστοποίηση της με αριθμ.1179729 ( ver .0)/19 10 20 γνωστοποίησης μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΦΕ & ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» , της κ. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ που βρίσκεται στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 51 περιοχή ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ στις Αχαρνές, η οποία εστάλη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 42227/26 10 20 διαβιβαστικό της υπηρεσίας προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να διενεργήσουν ελέγχους, α) λόγω πολεοδομικών παραβάσεων ύστερα από τα με αριθμ. πρωτ. 41602/2020 και 1 1649/2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών που αφορούν βεβαιώσεις χρήσης γης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230/2016) και 2 β) λόγω ελλειψης βεβαίωσης μη οφειλής κα ιβεβαίωσης μη οφειλής και της μη καταβολής της μη καταβολής απαιτούμενου παραβόλου, ύστερα από το υπ. αριθμ. απαιτούμενου παραβόλου, ύστερα από το υπ. αριθμ. 20991/0920991/09--0606--2121, έγγραφο , έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών σύμφωνα τηντης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών σύμφωνα την υπ’ υπ’ αριθμ. αριθμ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α΄230/2016)του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α΄230/2016)..
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

11
Ημ/νία

22/02/2022

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ