• 213-2072300-2

υγειονομικού ενδιαφέρο ντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 1248/56234/25 07 2014 (Ορθή Επανάληψη) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρ

υγειονομικού ενδιαφέρο ντος: α) της με αριθμ. πρωτ. 1248/56234/25 07 2014 (Ορθή Επανάληψη) άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που β ρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές, β) της υπ. αριθμ. 145/28 07 2014 απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών για χορήγηση άδειας μουσικής, « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές και γ) της με αριθμ. πρωτ. 2077/85457/29 10 2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της « ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π. Ε » με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παμπαλιάρη Χρήστο του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τατοϊου 526 στις Αχαρνές λόγω πολεοδομικών παραβάσεων , ύστερα από το υπ. αριθμ. 2 41183/08 41183/08--1010--21 21 έγγραφο τηςέγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.Εφαρμογών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμός Απόφασης

10
Ημ/νία

22/02/2022
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΠ'ΑΡ. 28/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ