• 213-2072300-2

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ »

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.470.162,00 € Το έργο αφορά την εξασφάλιση της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής μεταξύ των οικιστικών ενοτήτων Θρακομακεδόνων και Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών με πόσιμο νερό & την προστασία της περιοχής έναντι πυρκαγιάς με την κατασκευή αναγκαίων υποδομών. Θα αντικατασταθούν το δίκτυο σωληνώσεων και η δεξαμενή αποθήκευσης και θα γίνουν έργα στο αντλητικό συγκρότημα.
Διαγωνισμός
Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/06/2023

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ