• 213-2072300-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2022 - ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Περιγραφή

Ανάρτηση πίνακα συμμετεχόντων και πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας για τη θέση 100 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ της με αρ. πρωτ: 32131/06-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΖΑΩΨ8-5ΘΙ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ