• 213-2072300-2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΑΡΩΓΗ"

Το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ‘Αρωγή’ του Δήμου Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμόν  10/30-01-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (25/06-02-2023/ΦΕΚ/τ.Α’/06-02-2003).

Σκοπός του Κέντρου ‘Αρωγή’ είναι η μέριμνα των ανάπηρων παιδιών, και ειδικότερα  η πρόληψη και θεραπεία της παιδικής αναπηρίας και η παροχή κάθε δυνατής ηθικής και κοινωνικής συμπαράστασης για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.Παράλληλα,φροντίζει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και ερευνά για τη βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης και την εκπαίδευση του προσωπικού σε ειδικότητες σχετιζόμενες με την περίθαλψη, την κοινωνική προσαρμογή και την αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πρόεδρος: Όλγα Παυλίδου

ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών με την απόφαση 10/2024 ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΡΩΓΗ) αποτελούμενο από τους κατωτέρω:

1. Τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βρεττού Κλειώ, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κ. Γκέτσου Ελένη (Δημότισσα).
2. Την κ. Ρήγα Μαρία (εκπρόσωπο του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ) με αναπληρώτρια την κ. Μαθιού Μαριάννα (εκπρόσωπο του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας ΑΡΩΓΗ).

3. Την κ. Δίελα Ιωάννα, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με αναπληρώτρια την κ. Καβαζίδου Σοφία, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

4. Την κ. Έλλιοτ Ευαγγελία – Σοφία (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κούτελα Δήμητρα (Δημότισσα).

5. Την κ. Σιδέρη Αναστασία (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κουντουριώτου - Στραβοκέφαλου Μαρία (Δημότισσα).

6. Την κ. Δαμιανού Αιμιλία (Δημότισσα) με αναπληρώτρια την κ. Κατή Μαρία (Δημότισσα).

7. Την κ. Κατσανδρή Ιωάννη (Δημότη) με αναπληρωτή τον κ. Φράγκο Νικόλαο (Δημότη).

8. Τον κ. Ποιμενίδη Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κ. Καπετάνιου Φανή (Δημότισσα).Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή» του Δήμου Αχαρνών: www.kameaxarnon.wordpress.com

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαταιών 23Α και Μπόσκιζας
Τ.Κ. : 13673. Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2102404443-4
E-mail: kdap.arogi@gmail.com | Web: www.kentroamea.gr/

 

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ