• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) Γραφείων Α΄ ορόφου, με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν4182/2013, για 6ετή μίσθωση . Συγκεκριμένα: α) του Γραφείου υπό στοιχεία Α1 του Α΄ ορόφου, επιφανείας 68,00 τ.μ. β) του Γραφείου υπό στοιχεία Α2 του Α΄ ορόφου, επιφανείας 99,31 τ.μ., γ) του Γραφείου υπό στοιχεία Α3 του Α΄ ορόφου, επιφανείας 72,44 τ.μ, τα οποία και προσφέρονται για μίσθωση ενιαία και απο κοινού, ως ενιαίο σύνολο, χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης, ως αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας. Βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Ουράνη 2-4 & Λ. Μεσογείων 213-215, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ.: 136 73, Αχαρνές) , την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 07/11/2023 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)
Προκήρυξη
Πληροφορίες για την παρούσα Διακήρυξη παρέχονται από: - την Οικονομική Υπηρεσία/Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων, εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2042 361, 213 2072 367

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ