• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ», διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.4182/2013 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), την εκμίσθωση (1) ενός διαμερίσματος (για επαγγελματική στέγη)με στοιχεία Γ2 του 3ου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Αναγνωστοπούλου 31-Κολωνάκι, επιφάνειας. 94,50 τ.μ., ιδιοκτησίας του ως άνω Κληροδοτήματος, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού, με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν4182/2013, για διάρκεια (6) έξι ετών. Καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι(20) ημερών (από τις 10-5-2024) ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-05-2024
Προκήρυξη
Προσφορές θα αποστέλλονται: α) με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΑΘ. ΜΠΟΣΔΑ – Τ.Κ. 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ –Τηλ. 2132072361 & 2132072367 ή β) θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών στην ίδια διεύθυνση, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 15:30.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ