• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (διαμέρισμα/κατοικία) επι της Πλ. Αμερικής 3 – Αθήνα)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΟΔΙΑ ΣΤΡΙΦΤΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή Πλειοδοτική (Επαναληπτική) Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος με στοιχεία Ε-19 του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πλ.Αμερικής 3, (πρώην Λευκωσίας 3) επιφάνειας 77 τ.μ., με τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν4182/2013, για 3ετή μίσθωση (μίσθωση κατοικίας) με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους για ίσο ή μικρότερο χρόνο με νέα απόφαση
Προκήρυξη
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τις 06-02-2024 ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 26-02-2024

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ