• 213-2072300-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ )ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Διαμέρισμα/κατοικία)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την εκμίσθωση διαμερίσματος 3ου ορόφου, 35,22 τ.μ. επί της οδού Σαρωνίδος 2, στην Σαρωνίδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013, την με αριθμ.: 408_2023 (ΑΔΑ ΨΑΕΡΩΨ8Τ48) Αποφ. Οικ. Επιτροπής Αχαρνών (έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σαρωνίδος 2, στην Σαρωνίδα) και την με αριθμ.: 21/31.1.2024 (ΑΔΑ:6Σ6ΣΩΨ8-ΔΦΑ) Αποφ. Δημ. Επιτροπής επανάληψης της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.
Προκήρυξη
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν οφείλουν να προσκομίσουν απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών ή δια συστημένης επιστολής ή δια ταχυμεταφοράς (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές) , την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο ως αναλυτικά αναφέρεται στην 408_2023 (ΑΔΑ ΨΑΕΡΩΨ8Τ48)Α.Ο.Ε. Αχαρνών (έγκρισης όρων διακήρυξης) και την σχετική Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-04-2024, ώρα:15:30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132072361 & 2132072367.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ