• 213-2072300-2

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 31Α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΕΑ Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 31Α ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΕΑ Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 4.798.800,00 € με Φ.Π.Α..Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου με νέες χρήσεις και λειτουργίες, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1) Μεγάλης έκτασης χώρους πρασίνου, 2) Παιδική χαρά με σύγχρονο εξοπλισμό, 3) Υπαίθριο αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 4) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, 5) Ποδηλατόδρομο, περιμετρικά του πάρκου, 6) Αναψυκτήριο, 7) Εγκαταστάσεις φωτισμού, 8) Εγκαταστάσεις ύδρευσης, 9) Εγκαταστάσεις άρδευσης, 10) Εγκαταστάσεις αποχέτευσης/ομβρίων, 11) Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Το πάρκο θα λειτουργεί ως χώρος : α) Περιπάτου και κοινωνικών συναναστροφών, β) Εκγύμνασης και αθλητισμού, γ) Κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Διαγωνισμός
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ