• 213-2072300-2

«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ (2022)»

Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων.
Διαγωνισμός
1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00 € με Φ.Π.Α. 4. Με το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ 2022», επιδιώκονται παρεμβάσεις άμεσης επικάλυψης λάκκων, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια των οχημάτων. Τα σημεία θα επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα δίδονται στον Ανάδοχο του έργου βάσει του περιοδικού ελέγχου που πραγματοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία και των αιτημάτων των δημοτών.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ