• 213-2072300-2

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 500.000,00 € με Φ.Π.Α. Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Αχαρνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» για το ποσόν των 500.000,00€ (Απόφαση Ένταξης 90511/26-11-2020 και τροποποίηση 28948 /26-03-2024). Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα κτίρια των δέκα (10) παιδικών σταθμών του Δήμου Αχαρνών οι οποίοι είναι οι εξής: α/α Παιδικοί Σταθμοί Διεύθυνση 1. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αγ. Τριάδος 39 - Κεντρικό Μενίδι 2. 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Κωνσταντινουπόλεως & Γρ. Ξενοπούλου Λυκότρυπα 3. 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μητρομάρα 90 - Λαθέα 4. 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αττάλειας & Γ. Βαρελά - Νεάπολη 5. 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Λ. Ιωνίας & Ταξιαρχών 20 - Χαραυγή 6. 6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αγ. Πέτρου & Κυριακόπουλου Αγ. Πέτρος 7. 7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σάμου 84 - Αγ. Άννα 8. 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Πλατεία Αριστοτέλους Θρακομακεδόνες 9. 9ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Ερεσσού & Σκρέκη - Αγριλέζα 10. 11ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Λευκάδος 33 - Λυκότρυπα Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος πέραν των εργασιών και προμηθειών που περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης, θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και εκτέλεση κάθε ενέργειας ή/και εργασίας που τυχόν απαιτηθεί για την έκδοση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τεχνικής φύσης σχετικού με την ανανέωση και επικαιροποίηση της αδειοδότησης όλων των παιδικών σταθμών. Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση τους, προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικοί. Οι εργασίες είναι κυρίως οικοδομικές (χρωματισμοί, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές κλπ). Προβλέπεται επίσης να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του κάθε σταθμού όπως εργασίες πρασίνου, τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών για νήπια. Επίσης θα γίνουν και κάποιες προμήθειές ειδών όπως φωτιστικά σώματα, πάγκοι κουζίνας, κλιματιστικά κτλ. Οι βασικές κατηγορίες εργασιών που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής : 1. Διαμορφώσεις Χώρων με βάση το ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017 προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες διαστάσεις των Κύριων & Βοηθητικών Χώρων 2. Εργασίες που αφορούν τις κατασκευαστικές διατάξεις Β1, Β2, Β3, Β5 του ΦΕΚ 141A-28.9.2017) 3. Επιχρίσματα και ελαιοχρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά και αποκαταστάσεις κελύφους από τοπικές διαβρώσεις 4. Αλλαγές στα υδραυλικά για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 5. Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου & Ημιυπαιθριού 6. Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71
Προκήρυξη
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 500.000,00 € με Φ.Π.Α.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ