• 213-2072300-2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση με τη διαδικασία της απόξεσης (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος ή της ανακατασκευής, σε οδούς που βρίσκονται στις Πολεοδομικές Ενότητες Λυκότρυπα, Αγ. Άννα και Χαραυγή που βρίσκονται στον Νότιο τομέα του Δήμου Αχαρνών. Σε αυτές τις οδούς παρατηρούνται τοπικές αποσυνθέσεις του ασφαλτοτάπητα, αποσαρθρώσεις, εκτεταμένοι λάκκοι και καθιζήσεις λόγω π.χ τομών αποχέτευσης , Ο.Κ.Ω. και γενικά πεπαλαιωμένο ολισθηρό οδόστρωμα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.400.00,00 € με Φ.Π.Α.
Διαγωνισμός

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ