• 213-2072300-2

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων απορριμμάτων, λόγω απόσυρσης

Φανερή, πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση 348 μεταλλικών και 29 πλαστικών κάδων, λόγω απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις, 199 παρ.1 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 Καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 165/30-11-2021 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 στις 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα. Στα επισυναπτόμενα αρχεία αναγράφονται περιληπτικά και αναλυτικά οι όροι της διακήρυξης.
Προκήρυξη

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ