• 213-2072300-2

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Ο.Σ.Ε με την προκήρυξη 1/2022 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη συνολικά ενενήντα (90) ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4903/2022 στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε (ΟΣΕ. ΑΕ), ως εξής: ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 34 ΔΕ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ 36 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 5 Εκ των ανωτέρω, είκοσι οκτώ (28) θέσεις πρόκειται να καλυφθούν ανά ειδικότητα από τις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων (14 θέσεις), τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων (10 Θέσεις) και ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό, ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (4 θέσεις).
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_ose_90_aoristoy_hronoy_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ