• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
221 ΣΥΜΒΑΣΗ 47226_10-11-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
222 ΣΥΜΒΑΣΗ 48542_15-11-2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ & ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ www.4412.gr PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
223 ΣΥΜΒΑΣΗ 48003_12-11-2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
224 ΣΥΜΒΑΣΗ 47982_12-11-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
225 ΣΥΜΒΑΣΗ 47990_12-11-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΛΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
226 ΣΥΜΒΑΣΗ 47779_11-11-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
227 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47771_11-11-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ PDF icon ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
228 ΣΥΜΒΑΣΗ 47229_10-11-2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
229 ΣΥΜΒΑΣΗ 46769_8-11-2021 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
230 ΣΥΜΒΑΣΗ 46767_08-11-2021 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ