• 213-2072300-2

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), Α.Ε, με τη με αριθ. ΣΟΧ 2/2023.(αριθ.Πρωτ.346173/20.9.23), ανακοίνωση, προχώρα στην πρόσληψη εκατό σαράντα (140) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ),που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα ως εξής: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) 67 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ( Τ4/Α) 6 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α0) 40 ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ) 10 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγοί χειριστές (οδηγοί) 17 οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρονικών Δικτύων Τ4/Α πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 45 ετών. Οι υποψήφιοι των υπόλοιπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_deddie.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ