• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνολικά τετρακόσια τριάντα ένα (431) άτομα για την κάλυψη θέσεων σε εισαγωγικό επίπεδο ανά την επικράτεια, εκ των οποίων εκατόν πενήντα τριά (153) στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί τριάντα οκτώ (38) άτομα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα τρία (33) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, ογδόντα δυο (82) άτομα.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_aoristoy_hronoy_sto_deddie_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ