• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με την προκήρυξη 1/2023, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνολικά τετρακόσια δεκατρία (413) άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τα εκατόν δεκαέξι (116) στην Αττική και συγκεκριμένα: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, είκοσι ένα (21) άτομα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, τριάντα τρία (33) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, πενήντα έξι (56) άτομα.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_aoristoy_sto_deddie_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ