• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ΑΔΑ: ΨΦ194653Π4-ΚΜ1 πρόκειται να προσλάβει επιστημονικό προσωπικό και λοιπές ειδικότητες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136110. Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2023. Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην συντήρηση των τοιχογραφιών και οροφογραφιών, σε τρείς φάσεις συστηματικής συντήρησης και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες, ως εξής: ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών, δύο (2) άτομα. ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών, έξι (6) άτομα. ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην συντήρηση τοιχογραφιών, οκτώ (8) άτομα. ΔΕ Εργατοτεχνιτών, τέσσερα (4) άτομα.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_ypoyrgeio_politismoy_athlitismoy_epohiakoi_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ