• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) έτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

ο τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την προκήρυξη 1/2022 (Αρ.Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/100014/7437/30-09-2022) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, συνολικά έντεκα (11) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του «Γραφείου Ελληνικού», υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ως εξής: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), τρία (3) άτομα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), τρία (3) άτομα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ), ένα (1) άτομο ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ένα (1) άτομο ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ειδικοτήτων Γεωπόνοι και Δασολόγοι), ένα (1) άτομο ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, δυο (2) άτομα Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon anakoinosi_ypen_tria_eti_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ