• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,(ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023-ΑΔΑ:6ΥΒ146ΜΤΛΒ-ΑΙΘ),που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα του εξής, ανά, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης. ΔΕ Μαγείρων - 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 1 θέση

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ