• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7) πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (122) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος. σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, στην Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών), στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και στον Πύργο (Δήμος Πύργου) Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ