• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στην ΕΑΒ

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι η ΕΑΒ με την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2023, πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, διακόσια πενήντα τέσσερα (254) άτομα, για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Οι ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων ανά ειδικότητα, αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι ανάλογα με την ειδικότητα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_stin_eav_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ